... aby natychmiast otrzymać materiały wpisz się na listę

Zmniejsz koszty firmy i przenieś ją do Anglii!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Nie licz na emeryturę z ZUS. Sam zadbaj o swoją przyszłość!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Zapisując się na subskrypcję zgadzasz się z Polityką Prywatności.

Newsletter

Aby natychmiast otrzymać materiały dot. optymalizacji podaj swój mail i imię.

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?


A A A


mały zus - niski zus tylko z DEZI.PL

Składki ZUS cały czas rosną.
Dzięki nam uwolnisz ponad 16 000 zł na rozwój firmy, potrzeby własne lub inwestycje

Dzięki nam możesz optymalnie zarzadzać kosztami
ubezpieczeń społecznych w swojej firmie.

Emerytury Przedsiębiorców - prognozy na przyszłość

Jak wynika z prognoz i analiz ekspertów ZUS oraz innych instytucji zajmujących się badaniem rynku ubezpieczeń społecznych, emerytury osób prowadzących działalność gospodarczą będą zbliżone do poziomu minimalnego, a część z nich będzie wymagać dopłaty z budżetu Państwa.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że 99,8% osób prowadzących własną działalność gospodarczą opłaca minimalne składki ZUS – ok. 800 zł. miesięcznie. Czy można płacić jeszcze niższe składki ZUS i samodzielnie inwestować?

Niestety prognozy w tej kwestii są bardzo niekorzystne.

Minimalna emerytura wynosi w obecnej chwili niewiele ponad 600 zł i jest ona niższa od odprowadzanych przez Przedsiębiorców składek do ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (minimalne składki ZUS kosztują Polskich Przedsiębiorców miesięcznie niemal 800 zł).

Wielu Przedsiębiorców prowadzących działalność deklaruje minimalny dochód z którego do ZUS-u trafia najniższa składka ZUS (na ubezpieczenia społeczne), mimo że około 30% Przedsiębiorców osiąga dochody powyżej przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym emerytury i renty samozatrudnionych przy składce minimalnej (przypominamy: 800 zł) jaką faktycznie wpłacają, mogą być niższe niż świadczenia pozostałych; w niektórych przypadkach nawet niższe od minimalnej emerytury, co będzie oznaczało konieczność dopłat z budżetu Państwa, ponieważ nawet obowiązkowa, minimalna składka ZUS nie gwarantuje uczciwej emerytury w przyszłości.

Według szacunków ZUS-u średni okres opłacania składki przez osoby prowadzące działalność gospodarczą wynosi 37 lat. Teoretycznie czas ten powinien wystarczyć na minimalną emeryturę. Jest to wielkość przeciętna, a więc znajdą się osoby, których okres ubezpieczenia nie będzie gwarantował nawet minimalnego poziomu świadczenia – tym osobom do emerytury będzie musiało dopłacać Państwo. Przedsiębiorcy mogą zadeklarować wyższą kwotę podstawy wymiaru, licząc na wyższe świadczenia emerytalne czy chorobowe i rentowe, lecz szacuje się, że takich Przedsiębiorców jest ok. 0,2%.

Na wysokość przyszłej emerytury Przedsiębiorców wpływ będzie miał również ich wiek. Część z tych osób otrzyma emeryturę liczoną według nowego systemu emerytalnego (emerytura z ZUS oraz z II Filara), a część (urodzona przed 1949 r) według starego (jedynie z ZUS).

Nowy system obowiązujący od 1999 roku działa na zasadzie - ile wpłacimy, tyle dostaniemy na starość. Na dopłatę Państwa do minimalnej emerytury mogą liczyć kobiety, które opłacały składkę przez co najmniej 20 lat i mężczyźni, którzy opłacali składkę przez co najmniej 25 lat. Rozpoczynając działalność gospodarczą w wieku 25 lat i kontynuując ją do wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), przy jednoczesnym ciągłym opłacaniu składki w minimalnej wysokości, prognozowana emerytura będzie rzędu 26-37% przeciętnego wynagrodzenia (obecnie minimalna emerytura stanowi około 30% przeciętnego wynagrodzenia). Sytuacja będzie jeszcze gorsza w przypadku osób, które zaczną opłacać składki później. Rozpoczynając działalność gospodarczą w wieku 35 lat, oraz opłacając minimalną składkę przez okres 20-30 lat, emerytura osiągnie 18-27% przeciętnego wynagrodzenia - nawet jeśli działalność będzie prowadzona do 65-go roku życia, to emerytura z tych składek będzie niższa od minimalnego świadczenia. Powstałą różnicę będzie musiał pokryć budżet Państwa.

Dla Przedsiębiorców urodzonych przez rokiem 1949 sytuacja wygląda nieco lepiej. Jeśli Przedsiębiorcom, którzy wpłacali składki przez 20 lat nie wystarczą do minimalnej emerytury, dopłaci im Państwo.

Nie ma wątpliwości, że Przedsiębiorcy nie powinni liczyć na emerytury z powszechnego systemu ubezpieczeń większe niż minimalne.

Tagi:skladki zus, zus stawki, działalność gospodarcza, świadczenia zus, zus formularze, zus wysokość składek, zasiłki zus, wskaźniki zus, mały zus, maly zus, niski zus, niższy zus, nizszy zus, optymalizacja składek, emerytura, umowa o prace