... aby natychmiast otrzymać materiały wpisz się na listę

Zmniejsz koszty firmy i przenieś ją do Anglii!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Nie licz na emeryturę z ZUS. Sam zadbaj o swoją przyszłość!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Newsletter

Aby natychmiast otrzymać materiały dot. optymalizacji podaj swój mail i imię.

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?


A A A


mały zus - niski zus tylko z DEZI.PL

Składki ZUS cały czas rosną.
Dzięki nam uwolnisz ponad 16 000 zł na rozwój firmy, potrzeby własne lub inwestycje

Dzięki nam możesz optymalnie zarzadzać kosztami
ubezpieczeń społecznych w swojej firmie.

Nowe progi podatku dochodowego od osob fizycznych w UK

Szanowni Panstwo, jak co roku, po rozpoczęciu nowego roku podatkowego dla podatku dochodowego od osob fizycznych przesylamy informacje dotyczaca nowych progow dla podatku dochodowego od osob fizycznych oraz skladek na ubezpieczenie NIC (National Insurance Contributions). Mam nadzieje, że informacje przedstawione w tym opracowaniu pozwolą Panstwu podjac świadoma decyzje, na jakim poziomie ustalić wynagrodzenia Dyrektorów w swoich Ltd w obecnym roku podatkowym 2015/2016, który rozpoczął się w dniu 06 kwietnia 2015.

Od dnia 6 kwietnia 2015 roku, wraz z rozpoczęciem nowego roku podatkowego, zmianie uległy progi dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF), kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz progi dla składek na ubezpieczenia. Poniżej tabele dla w/w zmian.

Tax thresholds, rates and codes – Tabela nr 1- Podatek dochodowy od osob fizycznych (PDOF)

PAYE tax rates, thresholds and codes

Figures to use 2015-2016

PAYE tax threshold

£204 per week
£883 per month
£10,600 per year

Basic tax rate

20% on annual earnings above the PAYE tax threshold and up to £31,785

Higher tax rate

40% on annual earnings from £31,786 to £150,000

Additional tax rate

45% on annual earnings above £150,000

Emergency tax code

1060L

Class 1 NICs: thresholds – Tabela nr 2 – Składki na ubezpieczenia

Class 1 NICs thresholds

Figures to use 2014-15

Lower earnings limit (LEL)

£112 per week
£486 per month
£5,824 per year

Primary Threshold (PT)

£155 per week
£672 per month
£8,060 per year

Secondary Threshold (ST)

£156 per week
£676 per month
£8,112 per year

Źródło: https://www.gov.uk/rates-and-thresholds-for-employers-2015-to-2016#tax-thresholds-rates-and-codes

 

Stawki w powyższych tabelach obowiązują dla przychodów osiąganych z umowy o prace (PAYE) a wiec obowiązują Państwa, którzy zatrudnieni są u siebie w spółkach Ltd jako Dyrektorzy.

Tabela nr 1

W obecnym roku podatkowym (2015-2016) kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi £10,600 w skali roku, czyli miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o prace nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie może być większe niż £883. Tak więc kod podatkowy dla tych z Państwa, którzy korzystają z tego zwolnienia tzn. Ci, którym HMRC nie zmienił go na inny wynosi 1060L (kody podatkowe znajdziecie Państwo na swoich payslipach (Tax Code)).

Progi podatkowe się nie zmieniły w obecnym roku podatkowym i wynoszą 20%, 40% i 45%. Wzrosły nieco stawki rocznych zarobków opodatkowane wg poszczególnych stawek. Dla podstawowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych zarobki do wysokości £31,785 rocznie (minus kwota wolna od opodatkowania) podatek wynosi 20%.

Tabela nr 2

Nieznacznemu wzrostowi uległy również progi dla składek na ubezpieczenia (National Insurance Contributions – NIC).

Próg powyżej którego przepracowany okres zalicza się do emerytury to w obecnym roku podatkowym £5,824 w skali roku, czyli minimalne miesięczne wynagrodzenie nie może być mniejsze niż £486 (niższe miesięczne wynagrodzenie nie będzie kwalifikowało przepracowanego roku do emerytury).

Podstawowy próg do wysokości którego nie powstaje obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia (NIC) to w obecnym roku kwota £8,060 czyli miesięcznie £672.

Tak wiec jeśli zarobki Dyrektora będą ustalone miesięcznie w przedziale między £486 a £672 nie powstanie obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie (NIC) a okres przepracowany będzie zaliczony do przyszłej emerytury (tzw. składka na ubezpieczenie 0%).

Powyżej progu £8,060 zgodnie z przepisami nalicza się składki na ubezpieczenia w wysokości:

12% - składka płacona przez pracownika

13.8% - składka płacona przez pracodawcę

W związku ze zwolnieniami jakie pracodawcy mogą wykorzystać w zakresie opłacania składek na NIC pokrywanej przez pracodawcę składka 13.8% nie obowiązuje podmioty u których wysokość zobowiązania nie przekracza £2,000, czyli w praktyce u większości z Panstwa.

Przykład nr 1

Dyrektor ustala swoje wynagrodzenie w kwocie maksymalnej do wysokości kwoty zwolnionej z opodatkowania PDOF czyli £883 miesięcznie (£10,596 rocznie).

Kwota od której należy zapłacić składki na ubezpieczenie NIC to £2,536 (£10,596 minus £8,060):

Składka NIC pracownik - £304.32

Składka NIC Pracodawca - zwolniona

RAZEM DO ZAPLATY ZA ROK PODATKOWY: £304.32

Przykład nr 2

Dyrektor ustala swoje wynagrodzenie w kwocie minimalnej, lecz przekraczającej próg do którego nie ma obowiązku zapłaty składek, £673 miesięcznie (£8,076 rocznie).

Kwota od której należy zapłacić składki na ubezpieczenie to £16 (£8,076 minus £8,060):

Składka NIC pracownik - £1.92

Składka NIC Pracodawca - zwolniona

RAZEM DO ZAPLATY ZA ROK PODATKOWY: £1.92

Szanowni Państwo wg obecnie obowiązujących przepisów wysokość emerytury Państwowej nie zależy od wysokości opłacanych w poszczególnych latach składek lecz od ilości lat przepracowanych w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Obecnie za każdy przepracowany na umowę o prace rok nabywa się prawo do 1/30 emerytury państwowej, która w obecnym roku wynosi maksymalnie £115.95 tygodniowo.

Tych z Państwa, którzy chcieliby zmienić swoje dotychczasowe wynagrodzenia proszę o kontakt.

Tagi:skladki zus, zus stawki, działalność gospodarcza, świadczenia zus, zus formularze, zus wysokość składek, zasiłki zus, wskaźniki zus, mały zus, maly zus, niski zus, niższy zus, nizszy zus, optymalizacja składek, emerytura, umowa o prace
 
***GETRESPONSEBLOCK2***