... aby natychmiast otrzymać materiały wpisz się na listę

Zmniejsz koszty firmy i przenieś ją do Anglii!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Nie licz na emeryturę z ZUS. Sam zadbaj o swoją przyszłość!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Newsletter

Aby natychmiast otrzymać materiały dot. optymalizacji podaj swój mail i imię.

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?


A A A


mały zus - niski zus tylko z DEZI.PL

Składki ZUS cały czas rosną.
Dzięki nam uwolnisz ponad 16 000 zł na rozwój firmy, potrzeby własne lub inwestycje

Dzięki nam możesz optymalnie zarzadzać kosztami
ubezpieczeń społecznych w swojej firmie.

Spółka Ltd i oddział w Polsce

Każdy polski przedsiębiorca może powołać zagraniczną spółkę Ltd.

Zagraniczne przedsiębiorstwo czy zagraniczna osoba fizyczna może prowadzić na terenie Polski działalność gospodarczą.

Może w tym celu posiadać:

 • podlegający rejestracji w KRS oddział, związany z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • zakład lub stałą placówkę w rozumieniu umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu;
 • status podatnika VAT, czy podatnika VAT-UE.

W niektórych przypadkach status takiego przedstawicielstwa jest prawnie regulowany, w innych przedsiębiorstwo samo decyduje, czy chce sformalizować swoją działalność.

Osoba zagraniczna to

 • osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
 • osoba prawna z siedzibą za granicą,
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

Osoby zagraniczne mają prawo prowadzić działalność gospodarczą w dowolnej formie dopuszczalnej dla obywateli polskich, w szczególności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Mogą powoływać sp. z o. o. i na takiej formie jest obsadzona nasza oferta optymalizacji. więcej na temat Oferty Optymalizacji przeczytasz -TUTAJ

 

 

 • Rachunkowość firm zagranicznych

  Oddziały i przedstawicielstwa prowadzą rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Przedstawicielstwa jako nie prowadzące działalności gospodarczej mogą prowadzić rachunkowość uproszczoną...

 • Rejestracja dla celów VAT

  Przedsiębiorstwo zagraniczne, niezależnie od tego, czy posiada w Polsce oddział lub zakład, wykonując na terytorium Rzeczypospolitej Polskie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT czy podatnik VAT-UE.

 • Unijne swobody gospodarcze

  Swoboda przedsiębiorczości polega na równouprawnieniu i niedyskryminowaniu przedsiębiorstw prowadzących swoje oddziały, siedziby itp. w innym kraju UE.

 • Unikanie podwójnego opodatkowania

  Zakład podlega opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w umowie, z reguły zakład opłaca podatki w kraju prowadzenia działalności, z wyjątkiem niektórych rodzajów należności

 • Zagraniczne oddziały i przedstawicielstwa w Polsce

  Przedsiębiorca zagraniczny może otwierać oddziały oraz przedstawicielstwa. Oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Tagi:skladki zus, zus stawki, działalność gospodarcza, świadczenia zus, zus formularze, zus wysokość składek, zasiłki zus, wskaźniki zus, mały zus, maly zus, niski zus, niższy zus, nizszy zus, optymalizacja składek, emerytura, umowa o prace
 
***GETRESPONSEBLOCK2***