... aby natychmiast otrzymać materiały wpisz się na listę

Zmniejsz koszty firmy i przenieś ją do Anglii!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Nie licz na emeryturę z ZUS. Sam zadbaj o swoją przyszłość!

Dzięki rabatom (abonament 0 zł) Twoja szczędność roczna będzie wynosić 16 200zł!

Newsletter

Aby natychmiast otrzymać materiały dot. optymalizacji podaj swój mail i imię.

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?


A A A


mały zus - niski zus tylko z DEZI.PL

Składki ZUS cały czas rosną.
Dzięki nam uwolnisz ponad 16 000 zł na rozwój firmy, potrzeby własne lub inwestycje

Dzięki nam możesz optymalnie zarzadzać kosztami
ubezpieczeń społecznych w swojej firmie.

ZUS dla nowych firm

Od 24 sierpnia 2005 r. osoby rozpoczynające działalność gospodarczą płacą niższą kwotę składek na ubezpieczenie społeczne.

Osoby zakładające nowe firmy przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej składkę emerytalną i rentową obliczać będą od podstawy stanowiącej 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, a nie, jak obecnie, 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Obniżka dotyczy także pozostałych składek, nie obejmuje jednak składki zdrowotnej.

Tym samym kwota wszystkich składek odprowadzanych co miesiąc do ZUS spadnie.

Ulga ta dotyczy osób, które w momencie uruchomienia nowej firmy oraz w okresie pięciu lat wstecz nie prowadziły innej działalności gospodarczej.

 

Natomiast nie mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonywać będą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Co z tego wynika? Należy uważać aby przy otwieraniu nowej firmy nie wpaść w pułapkę!

 

Składka na Fundusz Pracy nie występuje, jeśli osoba podejmująca działalność gospodarczą po raz pierwszy nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia społecznego (np. umowa o pracę, zlecenie itd.) i łączna podstawa wymiaru składek wynosi conajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2006: 899,10 zł), wówczas występuje obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy.

Tagi:skladki zus, zus stawki, działalność gospodarcza, świadczenia zus, zus formularze, zus wysokość składek, zasiłki zus, wskaźniki zus, mały zus, maly zus, niski zus, niższy zus, nizszy zus, optymalizacja składek, emerytura, umowa o prace
 
***GETRESPONSEBLOCK2***